Zapraszamy do lektury publikacji "Piknik Odnawialnych Źródeł Energii. Badania porównawcze falowników fotowoltaicznych dla instalacji prosumenckich"

Data publikacji: 9 grudnia 2022

Zapraszamy do lektury raportu podsumowującego "Piknik Odnawialnych Źródeł Energii". Wydarzenie zorganizowane zostało przez Akademię-Górniczo Hutniczą w Krakowie oraz Tauron Dystrybucja S.A. W raporcie omówiono badania porównawcze falowników fotowoltaicznych dla instalacji prosumenckich.

Raport "Piknik Odnawialnych Źródeł Energii. Badania porównawcze falowników fotowoltaicznych dla instalacji prosumenckich" opublikowano w zakładce Raporty i publikacje. Poniżej prezentujemy wprowadzenie do publikacji: 

Opracowanie przedstawia wyniki badań porównawczych prosumenckich falowników fotowoltaicznych (falowników PV). Badania zostały przeprowadzone w ramach pierwszego etapu (etap I) Pikniku Odnawialnych Źródeł Energii (Piknik OZE). Wydarzenie zorganizowane zostało przez Akademię-Górniczo Hutniczą w Krakowie oraz Tauron Dystrybucja S.A. Celem Pikniku OZE była ocena jakości oraz poprawności działania falowników PV, z uwzględnieniem perspektywy zarówno Prosumenta, jak i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zakres prowadzonych prac obejmował ocenę efektywności energetycznej oraz weryfikację spełnienia wymagań technicznych prosumenckich falowników PV. Jako kryterium przyjęto zapisy zamieszczone w europejskich i polskich dokumentach, regulujących współpracę instalacji prosumenckich z elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną.

 

POBIERZ RAPORT

Wykonawcami badań prezentowanych w publikacji są

dr inż. Szymon Barczentewicz
dr inż. Krzysztof Chmielowiec
dr inż. Mateusz Dutka
dr inż. Andrzej Firlit
prof.  dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka
dr inż. Tomasz Lerch
Aleks Piszczek 
mgr inż. Łukasz Topolski

Wsparcie: 
mgr inż. Lech Bejski
mgr inż. Tomasz Rodziewicz 
prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek
 

Publikacja liczy 40 stron.

Praca zrealizowana w ramach projektu pt. Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER).

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł