Zapraszamy na seminarium 25: "Systemy bilansowania i rozliczania energii elektrycznej"

Data publikacji: 7 grudnia 2022

W imieniu organizatorów zapraszamy na seminarium 25: "Systemy bilansowania i rozliczania energii elektrycznej", które odbędzie się 15 grudnia (czwartek) w godz. 10:00-13:00 w formule zdalnej, na platformie internetowej Webex.

Istotnym zagadnieniem w rozwoju energetyki rozproszonej (ER) są układy pomiarowe służące do rozliczeń. W Polsce rozpoczyna się proces masowej instalacji liczników zdalnego odczytu (AMI) bazujący na agregacji w czasie 15 min. Jego ewentualne spowolnienie stanowi istotne zagrożenie dla rozwoju tej formy elektroenergetyki. Równie istotny jest bezzwłoczny dostęp do danych, najlepiej z liczników wykorzystujących różne technologie komunikacyjne. To warunek rozwoju usług świadczonych przez nowych graczy na rynku energii (w tym klastry i spółdzielnie) oraz wzrostu elastyczności sieci. W wielu przypadkach potrzebne są dane agregowane w krótszych okresach (np. sekund) w celu kształtowania pożądanych profili przepływów energii i sterowania. Stosowane obecnie czasy agregacji danych oraz czas ich udostępniania przez operatorów sieciowych są dalece niesatysfakcjonujące. Celem seminarium jest opis stanu istniejącego i prezentacja możliwych rozwiązań.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Na adresy e-mail wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia na platformie Webex (w razie braku informacji na głównej skrzynce poczty e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).
  • Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów na czacie spotkania, włączając się tym samym w dyskusję.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube projektu KlastER.


To dwudzieste piąte wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

 

➡️ Program wydarzenia

➡️ Formularz rejestracyjny

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł