Wydarzenia

 

 • Konferencja podsumowującą cykl wykładów „Wizje Nowej Energetyki”. 12 stycznia 2023 , on-line [przeczytaj więcej]
 • Seminarium 25 "Systemy bilansowania i rozliczania energii elektrycznej". 15 grudnia 2022, on-line [przeczytaj więcej]
 • V Forum Energetyki Rozproszonej, 5 grudnia 2022, AGH w Krakowie [przeczytaj więcej]
 • Wykład 10 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Wojciech Suwała, AGH w Krakowie, "Ścieżki transformacji polskiej energetyki", 10 listopada, on-line [przeczytaj więcej]
 • Wykład 9 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, "Wolny i bezpieczny rynek przyszłości - rola regulatora w zmieniającym się systemie energetycznym", 08 listopada, on-line [przeczytaj więcej]
 • Wykład 8 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Piotr Naimski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w latach 2015 - 2022, "Energetyka nuklearna jest niezbędna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski", 3 listopada, on-line [przeczytaj więcej]
 • Wykład 7 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Premier RP w latach 1997 - 2001, "Przyszłość polskiej energetyki - kontekst europejski", 27 października, on-line [przeczytaj więcej]
 • Wykład 6 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Wojciech Myślecki, Prezes Global Investment Corporation, "Polska transformacja energetyczna - pytania fundamentalne", 20 października, on-line [przeczytaj więcej]
 • Wykład 5 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Joanna Maćkowiak- Pandera, Prezeska Forum Energii, "10 kroków do wyjścia z kryzysu", 11 października, on-line [przeczytaj więcej]
 • Wykład 4 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Grzegorz Onichimowski, Instytut Obywatelski, były Prezes TGE, "Jak zmienić rynki energetyczne, by wykorzystać potencjał energetyki obywatelskiej i prosumenckiej. Wymiar mikro, krajowy i europejsk", 29 września, on-line [przeczytaj więcej]
 • Wykład 3 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Ireneusz ZyskaPełnomocnik Rządu ds. OZE, Wiceminister Klimatu i Środowiska, "Kluczowe ogniwa transformacji energetycznej", 22 września, on-line [przeczytaj więcej]
 • Wykład 2 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska w latach 2019 - 2021, "Polityka energetyczna w dobie kryzysu", 15 września, on-line [przeczytaj więcej]
 • Seminarium 24 "Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne", 5 lipca 2022, on-line, NOWY TERMIN: 13 września 2022 [przeczytaj więcej]
 • Wykład 1 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" [Seminarium 23] – prof. Jan Popczyk, "Transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu – polski triplet realizacyjny", 30 czerwca 2022, on-line [przeczytaj więcej]
 • Seminarium 22 "Czy inteligencja budynków może wspomóc lokalną energetykę rozproszoną?". 21 czerwca 2022, on-line [przeczytaj więcej]
 • IV Forum Energetyki Rozproszonej, 9 maja 2022, AGH w Krakowie [przeczytaj więcej]
 • Seminarium 21 "Energetyka rozproszona dla bezpieczeństwa narodowego". 13 kwietnia 2022, on-line [przeczytaj więcej]
 • Seminarium 20 "Strategia energetyki rozproszonej – analiza stanu prac". 29 marca 2022, on-line [przeczytaj więcej]
 • Seminarium 19 "Prawo dla energetyki rozproszonej. Ostatnio przyjęte rozwiązania i plany na przyszłość". 22 lutego 2022, on-line [przeczytaj więcej]
 • Seminarium 18 "Magazyny energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych", 14 grudnia 2021, on-line [przeczytaj więcej]
 • Seminarium 17 "Przyszłość lokalnych źródeł wytwórczych w oparciu o rozwiązania organizacyjne i techniczne wdrażane w Enei Operator", 24 listopada 2021, on-line [przeczytaj więcej]
 • Seminarium 16 "II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych", 07 października 2021, on-line [przeczytaj więcej]
 • Seminarium 15 "Energetyka rozproszona w przemyśle", 09 lipca 2021, on-line [przeczytaj więcej]
 • III Forum Energetyki Rozproszonej, 25 czerwca 2021, on-line [przeczytaj więcej]
 • Piknik Odnawialnych Źródeł energii, 16 czerwca 2021, on-line [przeczytaj więcej]
 • Seminarium 13 "Dzielimy się energią – rola liderów w rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce", 26 maja 2021, on-line [przeczytaj więcej]
 • Seminarium 12 "Regulacje prawne ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce", 25 czerwca 2020, on-line [przeczytaj więcej]
 • Seminarium 11 "Klaster jako wyzwanie technologiczne (3) - kogeneracja i instalacje hybrydowe​", 20 lutego 2020, AGH w Krakowie [przeczytaj więcej]
 • Seminarium 10. "Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych, 16 stycznia 2020, AGH w Krakowie [przeczytaj więcej]
 • Seminarium nr 9 "Miasto a transformacja energetyczna", 12 grudnia 2019, AGH w Krakowie [przeczytaj więcej]
 • Seminarium nr 8a "Prawo przyjazne rozwojowi energetyki rozproszonej", 26 listopada 2019, AGH w Krakowie [przeczytaj więcej]
 • Seminarium nr 8b "Seminarium 8. Rozproszone źródła energii – wybrane aspekty techniczne", 26 listopada 2019, AGH w Krakowie [przeczytaj więcej]
 • II Forum Energetyki Rozproszonej, 25 listopada 2019 r., AGH w Krakowie [przeczytaj więcej]
 • Seminarium nr 7 "Społeczne aspekty energetyki rozproszonej", 14 listopada 2019, AGH w Krakowie [przeczytaj więcej]
 • Seminarium nr 6 "Modele Biznesowe Energetyki Rozproszonej i Obywatelskiej", 7 listopada 2019 r., Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii w Warszawie [przeczytaj więcej]
 • Seminarium nr 5 "Narzędzia teleinformatyczne wpierające rozwój klastrów energii. Rozwiązania dostępne na rynku", 24 października 2019 r., AGH w Krakowie [przeczytaj więcej]
 • ​Seminarium nr 4 "Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii", 10 września 2019, AGH w Krakowie [przeczytaj więcej]
 • Seminarium nr 3 "Klaster jako wyzwanie technologiczne - współpraca fotowoltaicznych źródeł energii z siecią zasilającą", 12 września 2019 r., AGH w Krakowie [przeczytaj więcej]
 • Seminarium nr 2 "Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER", 13 czerwca 2019 r., AGH w Krakowie [przeczytaj więcej]
 • Seminarium nr 1 "Klaster jako wyzwanie technologiczne - bilansowanie i monitorowanie stanu sieci zasilającej", 30 maja 2019 r. AGH w Krakowie [przeczytaj relację]
 • I Forum Energetyki Rozproszonej, 25 marca 2019 r., AGH w Krakowie [przeczytaj więcej]