Piknik OZE

 

 

Rejestracja na wydarzenie 
[rejestracja zamknięta]

Program i prezentacje z wydarzenia

Nagranie z wydarzenia

 

TAURON Dystrybucja S.A. oraz uczelnie współpracujące ze spółką w ramach Rady Naukowej, tj. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (w ramach projektu KlastER), a także Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, Politechnika Opolska oraz Politechnika Częstochowska organizują Piknik OZE 2021 poświęcony oddziaływaniu odnawialnych źródeł energii, a w szczególności elektrowni fotowoltaicznych (PV) na pracę sieci elektroenergetycznej oraz gotowości elementów instalacji fotowoltaicznych do współpracy z siecią na warunkach wynikających z sukcesywnie wprowadzanych do obowiązywania właściwych Kodeksów Sieci. Wydarzenie będzie obejmować część seminaryjną oraz część eksperymentalną, która tym razem będzie dotyczyć badań falowników dedykowanych prosumenckim instalacjom PV.

Piknik Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Eksperymentalne badania porównawcze falowników PV


Informacje o poprzednich edycjach można znaleźć na stronach https://www.tauron-dystrybucja.pl/piknik-jee oraz https://www.tauron-dystrybucja.pl/piknik-ami.

W ramach tego wydarzenia prowadzone są testy inwerterów jedno- i trójfazowych, o mocach jednostkowych nie większych niż 6 kWp, oferowanych przez obecnych na polskim rynku producentów i dostawców tych urządzeń, m.in. w zakresie sprawności elektrycznej oraz warunków technicznych regulujących współpracę mikroinstalacji z elektroenergetyczną siecią. Szczegóły wydarzenia opisane są na witrynie Pikniku https://www.tauron-dystrybucja.pl/piknik-oze

Jednym z istotnych elementów Pikniku jest prezentacja wyników eksperymentalnych badań porównawczych falowników. Dlatego z przyjemnością zapraszamy na seminarium, podczas którego zaprezentowane zostaną kluczowe zagadnienia związane z wpływem energetyki rozproszonej na proces kształtowania elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego oraz wstępne wyniki badań.

                                

         

Piknik OZE 2021 został objęty honorowym patronatem:

Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
 

https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/tauron/dystrybucja/piknik-oze/mk_logo_black.ashx?h=101&w=400&hash=EF11A9CAC761C73BD83B1FE0E97F0857https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/tauron/dystrybucja/mrpit_logo.ashx?h=87&w=350&hash=55D0FE704AFB8D20FF478F45F7E9D9BC

Ważne dokumenty:

 

 

Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) (www.er.agh.edu.pl)