III Forum Energetyki Rozproszonej


Lokalny wymiar transformacji energetycznej | 25.06.2021


Rejestracja zakończona  Program wydarzenia  Nagranie z wydarzenia  

 

 

O III Forum Energetyki Rozproszonej
 

25 czerwca 2021 r. w murach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się III Forum Energetyki Rozproszonej „Lokalny wymiar transformacji energetycznej”. To kolejne istotne wydarzenie organizowane w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” współfinansowanego przez NCBiR.

Ze względu na sytuację epidemiczną konferencja odbywała się w formule hybrydowej. Większość prelegentów i panelistów osobiście zgromadziła się w Centrum Ceramiki AGH, a ci, którzy tego dnia nie mogli przyjechać do Krakowa, zabrali głos za pośrednictwem połączenia wideo. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele rządu, pracownicy administracji samorządowej, naukowcy, osoby związane z różnymi sektorami gospodarki oraz liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych. Dzięki transmisji w Internecie każdy zainteresowany mógł wziąć udział w obradach. Wiele osób aktywnie skorzystało z tej możliwości, czego dowodem były liczne pytania i komentarze do wypowiedzi prelegentów przesyłane za pośrednictwem czatu.

Wątki poszczególnych wystąpień i dyskusji dotyczyły głównie opracowywanej właśnie Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Debatowano o jej uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych, technicznych i społecznych. Prezentowano dobre praktyki i efekty projektów pilotażowych. Zastanawiano się, jakimi mechanizmami można lokalnie wspierać rozwój energetyki rozproszonej.

Forum otworzył rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Jerzy Lis, który przywitał uczestników i podkreślił znaczenie projektu KlastER, mówiąc że: „energetyka rozproszona to w tej chwili krew gospodarki – najważniejszy sektor, który w najbliższej przyszłości będzie nadawał kierunki rozwoju wielu branżom”. Gospodarz wydarzenia zadeklarował także, że celem AGH jest uzyskanie samowystarczalności energetycznej dla kampusu uczelni do 2030 roku. Następnie odczytano listy prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.

Pierwsza sesja forum była poświęcona wystąpieniom o charakterze programowym. Rozpoczął ją minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, który podkreślał, że jesteśmy świadkami przejścia od rewolucji technologicznej do rewolucji konsumenckiej, o jeszcze większym potencjale ekonomicznym, gospodarczym i społecznym. Jego zdaniem w tym procesie najlepiej odnajdą się państwa, których gospodarki cechują się elastycznością. Kurtyka zdradził, że celem Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest sprawienie, „by to Polska była największym beneficjentem zmian, i żeby to z Polski mogły wyjść nowe modele transformacji energetycznej, nowe modele biznesowe, przemysłowe, innowacyjne”.

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska kontynuował wizję swojego przedmówcy. W swoim wystąpieniu zarysował cel polityki rządu w zakresie energetyki odnawialnej: „Dzisiaj, kiedy ten rynek już dojrzał, jest ogromne zainteresowanie i większa świadomość społeczna, musimy zbudować w sposób zaplanowany nowy system elektroenergetyczny o stabilnych fundamentach, który pozwoli na rozwój wszystkich branż odnawialnych energii w długim horyzoncie czasowym, do roku 2040”. O tym, jak ważne dla energetyki rozproszonej są rozwiązania systemowe, przekonywała także wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. „Budujemy nowe formy współpracy w ramach koncepcji prosumenta zbiorowego, prosumenta wirtualnego. Chodzi o to (…) aby system samodzielnego wytwarzania nieemisyjnej energii stał się częścią świadomości i kultury naszego kraju, a nie był związany wyłącznie z osobami, które po prostu chcą płacić niższe rachunki za prąd. To ma być systemowa, kulturowa rewolucja” – zaznaczała.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin poparł postulaty zgłaszane przez przedmówców i dodał, że kluczem do sukcesu w zakresie rozwoju OZE w Polsce jest zarządzanie energią. „Nie wspierajmy wyłącznie produkcji megawatów, ale zastanówmy się, jak najbardziej efektywnie wykorzystać megawatogodziny, które są produkowane z tych megawatów. Poszukajmy odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić w najbardziej efektywny sposób – kosztowo, technicznie, technologicznie i biznesowo” – przekonywał. W  drugiej części swojego wystąpienia prezes Gawin podkreślił również, że dla systemu bardziej korzystna jest mniejsza niż większa liczba regulacji, a dobrym narzędziem do poszukiwania skutecznych modeli biznesowych są piaskownice regulacyjne.

Sesję wystąpień programowych zamknął prof. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej. Jego wypowiedź dotyczyła konkretnych okoliczności rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce, w zakresie planów rządowych i polityki finansowej. Chorowski potwierdził konieczność wprowadzania rozwiązań systemowych. Jego zdaniem należy odejść od stymulacji rynkowych (jak to jest np. w dotychczasowej formie programu Mój Prąd), które doprowadziły do powstania wielu indywidualnych, prywatnych inwestycji OZE. „Uważamy, że nowy system rozliczeń powinien dać prosumentom możliwość niezauważenia strat po swojej stronie, a jednocześnie ten prosument powinien być coraz bardziej przyjazny pod względem technologicznym dla systemu” – przekonywał prezes NFOŚiGW i zapowiedział wdrażanie programu Mój Prąd  4, którego niezbędnym elementem pozostaną instalacje fotowoltaiczne, ale główny nacisk będzie położony na tworzenie magazynów energii i rozwijanie systemów zarządzania energią.

W ramach kolejnych sesji przedstawiciele podmiotów, których bezpośrednio dotyczy transformacja energetyczna wskazywali na uwarunkowania i przedstawiali własne rekomendacje dla rozwoju energetyki rozproszonej. W tej roli wystąpili m.in.: Barbara Adamska – prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, Piotr Czopek – dyrektor w  Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej, Albert Gryszczuk – prezes Krajowej Izby Klastrów Energii, Henryk Kaliś – prezes zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Paweł Lachman – prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, Janusz Starościk – prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych oraz Robert Zasina – prezes zarządu Tauron Dystrybucja i prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

W sesji podsumowującej wzięli udział Maciej Chorowski – prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojciech Kamieniecki – dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Przemysław Hofman – dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Marcin Ścigan – dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dyskusję moderował Karol Wawrzyniak z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Specjaliści odpowiadali na liczne pytania zadawane przez uczestników forum – zarówno na sali, jak i za pośrednictwem czatu internetowego.

List Prezydenta RP do uczestników konferencji „Tożsamość konstytucyjna” [PDF]  List Prezesa Rady Ministrów do Rektora AGH w Krakowie oraz uczestników III FER.pdf

List Prezydenta RP do uczestników konferencji „Tożsamość konstytucyjna” [PDF]  List Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii do uczestników III FER.pdf

 

📄  Program III Forum Energetyki Rozproszonej 223,0 KB

🖥️ Prezentacje multimedialne z wydarzenia

▶️ Nagranie z wydarzenia

📌  INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 136,2 KB