Warsztat dotyczący Uwspólnionego scenariusza rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 r.

Data publikacji: 24 listopada 2022

1 grudnia odbędzie się spotkanie pt. „Uwspólniony scenariusz rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 r.", które odbędzie się w formule warsztatu online, 1 grudnia br., z udziałem członków konsorcjum projektu KlastER (Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Narodowe Centrum Badań Jądrowych) oraz przedstawicieli podmiotów, które w publicznych konsultacjach zgłosiły uwagi do projektu „Strategii energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku” (KIKEiOZE, PTPiREE, Enea …


Konsultacje Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 r.

Data publikacji: 12 października 2022

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło konsultacje końcowego efektu prac w ramach projektu KlastER, czyli propozycji krajowej Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku. MRiT czeka na Państwa uwagi do 28 października 2022 r.