V Forum Energetyki Rozproszonej


Energetyka rozproszona wobec kryzysu | 05.12.2022

Rejestracja zakończona  Program wydarzenia 

 

V Forum Energetyki Rozproszonej. Energetyka rozproszona wobec kryzysu odbyło się 5 grudnia 2022 r. w formule stacjonarnej na terenie kampusu AGH w Krakowie.

Głównym wątkiem debaty w trakcie V Forum były perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej  (ER) w realiach kryzysu energetycznego wywołanego m.in. agresją Rosji na Ukrainę oraz pandemią COVID-19. Podstawę do dyskusji stanowić będą diagnozy i rekomendacje przedstawione przez czołowe osobistości polskiej energetyki w realizowanym jesienią br. w ramach projektu KlastER cyklu wykładów „Wizje Nowej Energetyki”. 

Drugim wiodącym tematem V FER była Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku opublikowana jako jeden z rezultatów projektu KlastER. Przedstawiciele zespołu opracowującego dokument zaprezentują jego główne założenia, zaś eksperci z branży przedyskutują jego możliwy wpływ na rozwój ER w Polsce.

Prelegentami i uczestnikami debat w ramach V Forum byli zarówno politycy i przedstawiciele administracji odpowiedzialni za transformację energetyczną, jak i liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, przedsiębiorcy, a także reprezentanci izb gospodarczych, spółek energetycznych i środowisk naukowych. 

 


V Forum Energetyki Rozproszonej jest realizowane w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Więcej informacji o wydarzeniach projektu KlastER.