V Forum Energetyki Rozproszonej


Energetyka rozproszona wobec kryzysu

05.12.2022 | AGH w Krakowie
 

Rejestracja  Program wydarzenia 

 

W imieniu organizatorów zapraszamy na „V Forum Energetyki Rozproszonej”, które odbędzie się 5 grudnia 2022 r. w formule stacjonarnej na terenie kampusu AGH w Krakowie.

Głównym wątkiem debaty w trakcie V Forum będą perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej  (ER) w realiach kryzysu energetycznego wywołanego m.in. agresją Rosji na Ukrainę oraz pandemią COVID-19. Podstawę do dyskusji stanowić będą diagnozy i rekomendacje przedstawione przez czołowe osobistości polskiej energetyki w realizowanym jesienią br. w ramach projektu KlastER cyklu wykładów „Wizje Nowej Energetyki”. 

Drugim wiodącym tematem V FER będzie Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku opublikowana jako jeden z rezultatów projektu KlastER. Przedstawiciele zespołu opracowującego dokument zaprezentują jego główne założenia, zaś eksperci z branży przedyskutują jego możliwy wpływ na rozwój ER w Polsce.

Prelegentami i uczestnikami debat w ramach V Forum będą zarówno politycy i przedstawiciele administracji odpowiedzialni za transformację energetyczną, jak i liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, przedsiębiorcy, a także reprezentanci izb gospodarczych, spółek energetycznych i środowisk naukowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Zgłoszenie chęci udziału musi zostać potwierdzone przez organizatorów. Po potwierdzeniu, osoby zarejestrowane otrzymają na swoje adresy e-mail dalsze informacje organizacyjne.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników z jednej instytucji. 

 


V Forum Energetyki Rozproszonej jest realizowane w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Więcej informacji o wydarzeniach projektu KlastER.