Warsztat dotyczący Uwspólnionego scenariusza rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 r.

Data publikacji: 24 listopada 2022

1 grudnia odbędzie się spotkanie pt. „Uwspólniony scenariusz rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 r.", które odbędzie się w formule warsztatu online, 1 grudnia br., z udziałem członków konsorcjum projektu KlastER (Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Narodowe Centrum Badań Jądrowych) oraz przedstawicieli podmiotów, które w publicznych konsultacjach zgłosiły uwagi do projektu „Strategii energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku” (KIKEiOZE, PTPiREE, Enea Operator, Enea S.A., IEO).

Wydarzenie będzie poświęcone podsumowaniu aktualnego stanu prac nad „Strategią” przygotowywaną w ramach projektu KlastER oraz omówieniu uwag zgłoszonych do jej projektu. Celem jest również ustalenie sposobu uwzględnienia przez zespół
projektowy wniosków z „Raportu z konsultacji publicznych Strategii”.

Dyskusji zostanie poddana możliwość dalszego wykorzystania w pracach legislacyjnych postulatów stawianych w dokumencie oraz ścieżka ewentualnej kontynuacji prac w poszczególnych obszarach. W ocenie organizatorów formuła dyskusji eksperckiej w zamkniętym gronie pozwoli na efektywne ustalenie i wprowadzenie korekt do „Strategii”, a także umożliwi uzgodnienie kształtu ostatecznej wersji dokumentu, która wejdzie w skład „Uwspólnionego scenariusza rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 r.”.

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł