Zapraszamy na seminarium 19: "Prawo dla energetyki rozproszonej. Ostatnio przyjęte rozwiązania i plany na przyszłość"

Data publikacji: 8 lutego 2022

W imieniu organizatorów zapraszamy na seminarium 19: "Prawo dla energetyki rozproszonej. Ostatnio przyjęte rozwiązania i plany na przyszłość", które odbędzie się 22 lutego (wtorek) w godz. 10:00-12:30 w formule zdalnej, na platformie internetowej Webex Events. Wydarzenie będzie współorganizowane przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Głównym tematem obrad będą niedawno wprowadzone oraz dopiero rozważane rozwiązania dotyczące warunków rozwoju energetyki rozproszonej - ujęte przede wszystkim w jesiennej nowelizacji ustawy o OZE oraz w kolejnych planowanych aktach prawnych. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą miały znaczący wpływ na funkcjonowanie prosumentów oraz lokalnych inicjatyw energetycznych, dlatego istotne jest włączenie się do dyskusji na możliwie wczesnym etapie. Liczymy, że seminarium da ku temu okazję. Rozpoczną je wystąpienia przedstawicieli resortów zaangażowanych w proces legislacyjny: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Następnie przyjdzie czas na dyskusję, w której udział wezmą liderzy organizacji branżowych (KIKE, PSEW, PSME, PORTPC, FPP). Do zabierania głosu zachęcamy także wszystkich zainteresowanych uczestników wydarzenia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Na adresy e-mail wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia na platformie Webex (w razie braku informacji w głównej skrzynce odbiorczej poczty e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM). 
  • Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję.

Seminarium będzie również transmitowane na kanale YouTube Projektu KlastER.

***

To dziewiętnaste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

➡️ Program wydarzenia
➡️ Formularz rejestracyjny
Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł