Zapraszamy na seminarium 18: "Magazyny energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych"

Data publikacji: 8 grudnia 2021

W imieniu organizatorów zapraszamy na seminarium 18: "Magazyny energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych", które odbędzie się 14 grudnia (wtorek) w godz. 10:00-14:15 w formule zdalnej, na platformie internetowej Webex Events. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Magazynowania Energii.

Magazynowanie energii jest podstawową technologią zwiększającą elastyczność sieci zasilających i ułatwiającą optymalne wykorzystanie jej zasobów. Obejmuje magazyny centralne (MW i MWh) oraz magazyny rozproszone o mniejszych mocach i energii (kW i kWh). W Polsce rozwój rynku magazynów bateryjnych hamowany był brakiem uregulowań prawnych. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych oraz Operator Systemu Przesyłowego decydowali się na instalacje pilotażowe w celu zbierania doświadczeń. Nowelizacja Prawa energetycznego, która weszła w życie w lipcu bieżącego roku, kompleksowo uregulowała status prawny magazynowania energii. Stało się ono odrębnym przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa energetycznego. Nowelizacja umożliwiła uwzględnienie inwestycji w magazyny energii elektrycznej w Planach Rozwoju OSD i OSP, dzięki czemu magazyny energii stały się alternatywą dla rozbudowy sieci. Grupy energetyczne deklarują wolę inwestycji w bateryjne magazyny energii, przykładowo PGE planuje budowę min. 800 MW w tego typu zasobnikach do 2030 roku.

W celu realizacji inwestycji w magazyny energii OSD będą mogły skorzystać z dotacji w ramach programu „Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci – program dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych”. Budżet tego programu to 1 miliard złotych. NFOŚiGW planuje rozpoczęcie naboru do programu w ciągu najbliższych tygodni.

Celem seminarium jest zaprezentowanie krajowych uregulowań prawnych, potencjału rozwoju branży magazynowania energii w Polsce oraz doświadczeń związanych z instalacją i eksploatacją magazynów energii.

To osiemnaste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego.

Na adresy e-mail wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia na platformie Webex (w razie braku informacji na głównej skrzynce odbiorczej, przed kontaktem z nami, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM w poczcie e-mail). Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję. Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube Projektu KlastER.

Aktualny program wydarzenia

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł