Zapraszamy na IV Forum Energetyki Rozproszonej. Jak rozwijać energetykę rozproszoną?

Data publikacji: 7 marca 2022

W imieniu organizatorów zapraszamy na "IV Forum Energetyki Rozproszonej. Jak rozwijać energetykę rozproszoną", które odbędzie się 9 maja br. w obiektach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Debata w trakcie IV Forum będzie koncentrować się na kluczowych aspektach lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejscu energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. W ramach Forum przewidujemy prezentację projektu Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce oraz dyskusję nad jej założeniami w gronie kluczowych interesariuszy.

Prelegentami i uczestnikami debat w ramach IV Forum będą zarówno politycy odpowiedzialni za transformację energetyczną, jak i liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, przedsiębiorcy, reprezentanci izb gospodarczych, spółek energetycznych, środowisk naukowych oraz administracji centralnej i samorządowe.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do jednego przedstawiciela instytucji. 
  • Zgłoszenie chęci udziału musi zostać potwierdzone przez organizatorów. Po potwierdzeniu, osoby zarejestrowane otrzymają dalsze informacje organizacyjne.

Organizatorami IV Forum Energetyki Rozproszonej są członkowie konsorcjum MENAG realizującego projekt "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Przewodniczącym Rady Konsorcjum jest Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, a członkami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

➡️ Program wydarzenia

➡️ Formularz rejestracyjny

 

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł