Planowanie pracy systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem rozproszonych zasobów energii. Zapraszamy do lektury nowej publikacji

Data publikacji: 7 grudnia 2021

Zapraszamy do lektury streszczenia pracy doktorskiej na temat planowania pracy systemu elektroenergetycznego. Rozprawa analizuje ten problem w kontekście przyrostu rozproszonych zasobów energii elektrycznej w systemach dystrybucyjnych.

Streszczenie pracy doktorskiej pt. "Planowanie pracy systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem rozproszonych zasobów generacji, redukcji odbioru oraz magazynowania energii elektrycznej" znajduje się w zakładce Raporty i publikacje. Poniżej prezentujemy wprowadzenie do publikacji: 

Celem streszczanej rozprawy jest zademonstrowanie nowej metody planowania pracy systemu elektroenergetycznego w warunkach dużej penetracji systemów dystrybucyjnych przez rozproszone zasoby energii elektrycznej, tj. przez instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, magazyny energii elektrycznej, aktywnych odbiorców oraz źródła energii elektrycznej zasilanie (bio)paliwami. Metoda ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zmiennej pracy rozproszonych zasobów energii elektrycznej na warunki pracy konwencjonalnych elektrowni, w tym zmniejszenie liczby ich rozruchów oraz zmniejszenie intensywności zmiany ich mocy wyjściowych. Osiągnięcie tego celu umożliwi zwiększenie niezawodności pracy elektrowni konwencjonalnych, które do czasu wynalezienia efektywnej ekonomicznie technologii wielkoskalowego magazynowania energii elektrycznej będą stanowić podstawę niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców energii elektrycznej

POBIERZ DOKUMENT

Autorem rozprawy doktorskiej jest mgr inż. Rafał Dzikowski. Publikacja liczy 20 stron.

Praca zrealizowana w ramach projektu pt. Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER).

 

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł