Zapraszamy na seminarium #8a "Prawo przyjazne rozwojowi energetyki rozproszonej"

Data publikacji: 15 listopada 2019

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium "Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych", które odbędzie się 16 stycznia 2020 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w budynku B-1 (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH), w sali H24. Celem seminarium jest próba wypracowania spójnego zestawu rozwiązań regulacyjnych, których wdrażanie wyzwoli szybszy rozwój energetyki rozproszonej.

Pobierz program seminarium

Punktem wyjścia jest przedstawienie rekomendacji wypracowanych w ramach dotychczasowych prac w projekcie KlastER. Następnie przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych (dawniej, Ministerstwa Energii) oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentują wypracowywane w swoich resortach propozycje rozwiązań regulacyjnych adresowanych do społeczności energetycznych - klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz prosumentów indywidualnych i zbiorowych. Rozwiązania te powinny być zharmonizowane z obowiązującym stanem prawnym UE, którego podstawy zostaną również przedstawione podczas seminarium. W drugiej części spotkania odbędzie się dyskusja w formule „okrągłego stołu”, której celem będzie zbudowanie spójnego zestawu proponowanych rozwiązań regulacyjnych wspierających rozwój energetyki rozproszonej w Polsce.

Do    udziału    w    wydarzeniu   zapraszamy   przedstawicieli   inicjatyw energetycznych,  w  tym  koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk   nauki,   biznesu,   samorządu   terytorialnego   i  organizacji pozarządowych   zainteresowanych   współpracą  przy  rozwijaniu  energetyki rozproszonej.

Zarejestruj się na wydarzenie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w razie zainteresowania prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do jednego przedstawiciela instytucji.

Wydarzenie jest ósmym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Aktywów Państwowych (dawniej Ministerstwo Energii) (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł