Zapraszamy na seminarium #9 "Miasto a transformacja energetyczna"

Data publikacji: 29 listopada 2019

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium "Miasto a transformacja energetyczna", które odbędzie się 12 grudnia b.r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w budynku B-1 (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH), w sali 121.

Pobierz program seminarium

Coraz więcej polskich miast włącza się w transformację energetyczną. Motywy obejmują dążenie do zapewnienia niskich kosztów energii i stabilnych jej dostaw, poprawę stanu środowiska, ożywianie rozwoju gospodarczego i partycypacji mieszkańców, likwidacja ubóstwa energetycznego oraz poprawę stanu środowiska. W ostatnim czasie coraz mocniej pojawia się także dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Celem seminarium jest zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk włączania się polskich miast w transformację energetyczną oraz wypracowanie rekomendacji działań ułatwiających upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

W pierwszej części seminarium przedstawiciele miast różnej wielkości i o różnej specyfice zaprezentują swoje motywacje i swoją drogę do angażowania się w lokalne inicjatywy energetyczne. Podejścia te zostaną skonfrontowane z rozwiązaniami przyjętymi w miastach szwedzkich. Drugą część wypełni dyskusja, której celem będzie wypracowanie zbioru rekomendacji dla polskich miast zainteresowanych szybszym wdrażaniem transformacji energetycznej, łącznie ze wskazaniem sposobów eliminacji przeszkód utrudniających prowadzone i planowane działania. W pierwszym etapie dyskusji przewidujemy wymianę poglądów prelegentów z części pierwszej z praktykami działającymi w obszarach samorządu terytorialnego i klastrów energii. W drugim etapie do dyskusji zostaną włączeni wszyscy zebrani.

Do    udziału    w    wydarzeniu   zapraszamy   przedstawicieli   inicjatyw energetycznych,  w  tym  koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk   nauki,   biznesu,   samorządu   terytorialnego   i  organizacji pozarządowych   zainteresowanych   współpracą  przy  rozwijaniu  energetyki rozproszonej.

Zarejestruj się na wydarzenie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (max. 80 osób) w razie zainteresowania prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do jednego przedstawiciela instytucji.

Wydarzenie jest dziewiątym z cyklu seminariów i warsztatów  realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Minsterstwo Aktywów Państwowych (dawniej Ministerstwo Energii) (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł