Wystąpienie Rafała Gawina na III Forum Energetyki Rozproszonej

Data publikacji: 29 lipca 2021

W trakcie 1. i 2. sesji III Forum Energetyki Rozproszonej swoje wystąpienia zaprezentował Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W przemówieniach zwracał on uwagę na potrzebę elastycznego zarządzania energią przy utrzymaniu niewielkiej liczby regulacji.