Zapraszamy na seminarium 16. II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej...

Data publikacji: 20 września 2021

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium 16. „II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych”, które odbędzie się 7 października 2021 r. w godzinach 10:00–13:00. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy do komunikacji Webex. Seminarium będzie również transmitowane na żywo na kanale YouTube projektu KlastER.