Jakość dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Zapraszamy do lektury II Krajowego Raportu Benchmarkingowego

Data publikacji: 5 października 2021

Na łamach strony internetowej Projektu KlastER pojawił się dziś "II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych". Dokument zostanie zaprezentowany w trakcie Seminarium 16., 7 października. Poniżej prezentujemy fragment z wprowadzenia do publikacji.