Zapraszamy do lektury raportu analizującego pracę sieci po uruchomieniu magazynu energii elektrycznej w Ochotnicy Dolnej

Data publikacji: 12 września 2023

Raport jest wynikiem badań pierwszego bateryjnego systemu magazynowania energii (BSME). Celem działania BSME jest „poprawa parametrów pracy sieci dystrybucyjnych w warunkach przyłączenia dużej liczby źródeł PV”. Do decyzji producenta magazynu energii należy konfiguracja jego układu sterowania w taki sposób, aby został uzyskany i potwierdzony nadrzędny cel funkcjonowania BSME. Jego praca jest w sposób ciągły monitorowana przez analizatory jakości energii elektrycznej zainstalowane przez AGH w kilku punktach sieci. Zarejestrowane dane pomiarowe stanowią podstawę opracowywanego przez uczelnię raportu końcowego.

POBIERZ DOKUMENT

Autorami dokumentu są 
dr inż. Andrzej Firlit, 
dr inż. Krzysztof Piątek, 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, 
dr inż. Krzysztof Szaniawski,
dr inż. Szymon Piasecki,
mgr inż. Łukasz Topolski 

Publikacja liczy 67 stron.

Praca zrealizowana w ramach projektu pt. Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER).

Poprzedni artykuł Powrót