Zapraszamy do lektury kompendium wiedzy na temat społeczności energetycznych

Data publikacji: 27 grudnia 2022

Zapraszamy do lektury kompendium wiedzy na temat społeczności energetycznych przygotowanego przez zespół IDEA Narodowego Centrum Badań Jądrowych. W publikacji przedstawiono definicje klastra energii, społeczności energetycznej oraz prosumenta zbiorowego.

Dokument "Społeczności energetyczne. Kompendium wiedzy" opublikowano w zakładce Raporty i publikacje

W kompendium zaprezentowano definicję społeczności energetycznej oraz omówiono i porównano ze sobą jej trzy podstawowe rodzaje: klaster energii, spółdzielnię energetyczną oraz prosumenta zbiorowego. W publikacji przedstawiono również uwarunkowania formalno-prawne oraz procedury związane z tworzeniem klastrów i spółdzielni. W przypadku klastrów opisano także czynniki wspierające ich rozwój oraz bariery i ograniczenia w ich tworzeniu.

POBIERZ KOMPENDIUM

Wykonawcami badań prezentowanych w publikacji są Katarzyna Białkowska, Jan Frączak, Jarosław Osiak.

Publikacja liczy 25 stron.

Praca zrealizowana w ramach projektu pt. Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER).

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł