Zapraszamy na seminarium #7: "Społeczne aspekty energetyki rozproszonej"

Data publikacji: 12 listopada 2019

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na seminarium "Społeczne aspekty energetyki rozproszonej", które odbędzie się 14 listopada 2019 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem spotkania jest dyskusja dotycząca społecznych uwarunkowań rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce.

Pobierz program seminarium

W szczególności skupimy się na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia istniejących klastrów energii oraz tych dopiero powstających. Ważnym kontekstem spotkania były będą zmiany oraz ich konsekwencje dla spółdzielczości energetycznej czy zachowań prosumenckich. W szczególności będziemy koncentrować się na trzech centralnych obszarach problemowych:

  • edukacja na rzecz energetyki rozproszonej i konkurencyjne modele komunikacji z użytkownikiem końcowym,
  • energetyka rozproszona jako odpowiedź na ubóstwo energetyczne,
  • kwestie uspołecznienia energetyki rozproszonej, w tym rola prosumentów, wspólnot energetycznych czy spółdzielczości energetycznej.

Tłem do dyskusji były doświadczenia wybranych krajów oraz wyniki badań społecznych nad energetyką.

Do    udziału    w    wydarzeniu   zapraszamy   przedstawicieli   inicjatyw energetycznych,  w  tym  koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk   nauki,   biznesu,   samorządu   terytorialnego   i  organizacji pozarządowych   zainteresowanych   współpracą  przy  rozwijaniu  energetyki rozproszonej.

Zarejestruj się na wydarzenie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w razie zainteresowania prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do jednego przedstawiciela instytucji.

Wydarzenie jest siódmym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł