Zapraszamy na seminarium #4 "Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii"

Data publikacji: 27 września 2019

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na seminarium "Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii", które odbędzie się w dniu 10 października 2019, w Centrum Informatyki AGH. Seminarium poświęcone będzie problematyce tworzenia, użytkowania oraz rozbudowy rozwiązań informatycznych wspierających funkcjonowanie oraz rozwój klastrów energii.

Pobierz program seminarium

Będzie dla uczestników miejscem dyskusji i wymiany doświadczeń w obszarze wymagań stawianym rozwiązaniom informatycznym wspierającym zarządzanie klastrem oraz monitorowanie otoczenia klastra (z uwzględnieniem oceny aktualnie wykorzystywanych rozwiązań), technologii używanych do budowy rozwiązań informatycznych i technologii mających zastosowanie w przyszłości, a także w obszarze problematyki pozyskiwania, przetwarzania oraz analizy danych (m.in. predykcji i eksploracji danych). Seminarium organizowane będzie w formule otwartego forum dyskusyjnego w dwóch blokach tematycznych. Będzie miało charakter networkingowy.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym inwestorów, koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk biznesu, samorządu terytorialnego, nauki i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.

Zarejestruj się na wydarzenie

Udział w Konferencji jest bezpłatny, jednak, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w razie zainteresowania proszę o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Wydarzenie jest czwatym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

 

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł