Zapraszamy na seminarium #5: "Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii. Rozwiązania dostępne na rynku"

Data publikacji: 11 października 2019

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium "Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii. Rozwiązania dostępne na rynku.", które odbędzie się 24 października b.r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, budynek B1, sala 120.

Pobierz program seminarium

W ramach seminarium zostaną zaprezentowane wybrane rozwiązania teleinformatyczne wspierające zarządzanie klastrami oraz monitorowanie otoczenia klastra. Zebrani będą mogli ocenić, na ile proponowane rozwiązania odpowiadają na potrzeby klastrów i innych inicjatyw energetyki rozproszonej (sformułowane podczas pierwszej części seminarium, która odbyła się 10 października br.).

W szczególności organizatorzy przewidują dyskusję i wymianę doświadczeń w obszarze dostępności, bezpieczeństwa i efektywności rozwiązań ICT mających wspomagać zarządzanie klastrami, technologii teleinformatycznych wykorzystywanych do ich budowy, wymagań stawianym narzędziom informatycznym przeznaczonym dla różnych grup użytkowników, a także potrzeb tworzenia nowych, dedykowanych funkcjonalności.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym inwestorów, koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk biznesu, samorządu terytorialnego, nauki i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.

Zarejestruj się na wydarzenie

Udział w Konferencji jest bezpłatny, jednak, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w razie zainteresowania proszę o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Wydarzenie jest piątym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych) (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł