Zapraszamy na seminarium #3: "Klaster jako wyzwanie technologiczne - współpraca fotowoltaicznych źródeł energii z siecią zasilającą"

Data publikacji: 7 sierpnia 2019

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w seminarium "Klaster jako wyzwanie technologiczne - współpraca fotowoltaicznych źródeł energii z siecią zasilającą", które odbędzie się 12 września w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy ul. Kawiory 21

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na seminarium "Klaster jako wyzwanie technologiczne – współpraca fotowoltaicznych źródeł energii z siecią zasilającą", które odbędzie się 12 września 2019 r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem seminarium było pokazanie – na podstawie przeprowadzonych pomiarów – co może się wydarzyć w sieci elektroenergetycznej, jeżeli instalacje fotowoltaiczne będą przyłączane niezgodnie z wymaganiami technicznym.

Pobierz program seminarium

Dyskusja podczas seminarium będzie poświęcona uwarunkowaniom rozwoju instalacji fotowoltaicznych, które obecnie należą do najpowszechniej stosowanych odnawialnych źródeł energii. Ich liczba i moce jednostkowe bardzo szybko rosną, co, oprócz niewątpliwych korzyści, stanowi także wyzwanie dla sieci zasilających. Tam, gdzie moc instalacji jest znacząca w relacji do mocy transformatora, może nastąpić degradacja jakości dostarczanej energii. Ogranicza to niekiedy możliwość przyłączenia nowych źródeł energii  lub stwarza potrzebę kosztownych modernizacji sieci. Podczas seminarium zostaną przedstawione, na podstawie przeprowadzonych pomiarów, skutki, jakie dla sieci elektroenergetycznej może spowodować przyłączanie instalacji fotowoltaicznych bez uwzględniania uwarunkowań technicznych.

Do    udziału    w    wydarzeniu   zapraszamy   przedstawicieli   inicjatyw energetycznych,  w  tym  koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk   nauki,   biznesu,   samorządu   terytorialnego   i  organizacji pozarządowych   zainteresowanych   współpracą  przy  rozwijaniu  energetyki rozproszonej.

Zarejestruj się na wydarzenie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w razie zainteresowania prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do jednego przedstawiciela instytucji.

Wydarzenie jest trzecim z cyklu seminariów i warsztatów  realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł