Kliknij dwukrotnie aby edytować
Dotknij by edytować

Analizy AGH: Wpływ rozbudowy infrastruktury fotowoltaicznej na rozwój gospodarczy w Polsce - prognoza do 2040 r.

Data publikacji: 1 czerwca 2022

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem przestawiającym wpływ rozbudowy infrastruktury fotowoltaicznej na polską gospodarkę. Komunikat ukazuje się w ramach serii Analizy AGH.

Jak czytamy we wprowadzeniu, celem opracowania jest zbadanie wpływu rozbudowy infrastruktury fotowoltaicznej na rozwój gospodarczy Polski do 2040 r. dla różnych scenariuszy rozwoju. W ramach badania wyznaczono prognozy wolumenu oraz sektorowego rozkładu trzech zmiennych makroekonomicznych: produkcji krajowej (rozumianej jako ogół produktów i usług wytworzonych w polskiej gospodarce w rozpatrywanym przedziale czasowym), zatrudnienia (wyrażonego w osobolatach pracy w pełnym wymiarze), wartości dodanej (wielkości produkcji krajowej po odliczeniu kosztów pośrednich).

Uwagi i komentarze prosimy przekazywać mailowo autorom opracowania (adresy są dostępne w stopce redakcyjnej).

Pobierz Komunikat 1/2022

 

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł