Zapraszamy na seminarium 22: "Czy inteligencja budynków może wspomóc lokalną energetykę rozproszoną?"

Data publikacji: 5 czerwca 2022

W imieniu organizatorów zapraszamy na seminarium 22: "Czy inteligencja budynków może wspomóc lokalną energetykę rozproszoną?", które odbędzie się 21 czerwca (wtorek) w godz. 10:00-12:10 w formule zdalnej, na platformie internetowej Webex. 

Organizatorzy i użytkownicy klastrów energii zbierają doświadczenia eksploatacyjne i sygnalizują problemy związane z funkcjonowaniem swoich przedsięwzięć. ​W trakcie Seminarium spróbujemy zidentyfikować te problemy i zastanowić się, czy najnowsza aktualizacja dyrektywy EPBD może wspomóc dalszy rozwój energetyki rozproszonej. Na tle wieloletniej praktyki technicznego zarządzania budynkami z wykorzystaniem systemów BMS zapoznamy się z de facto pierwszą formalną definicją inteligencji budynków, która pojawiła się w dokumentach unijnych i już daje się zauważyć w przepisach prawa budowlanego. Przeanalizujemy, czy zdefiniowany w EPBD:2018 wskaźnik gotowości budynku do inteligencji (Smart Readiness Indicator) wyznacza metodykę zwiększenia zdolności budynków do współpracy z lokalnymi źródłami energii, które są przedmiotem działania klastrów lokalnej energetyki rozproszonej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Na adresy e-mail wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia na platformie Webex (w razie braku informacji w głównej skrzynce odbiorczej poczty e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM). 
  • Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję.

Seminarium będzie również transmitowane na kanale YouTube Projektu KlastER.

***

To dwudzieste drugie wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

➡️ Program wydarzenia

➡️ Formularz rejestracyjny

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł