Zapraszamy do lektury publikacji nt. rozwoju energetyki rozproszonej w Szwecji

Data publikacji: 14 maja 2021

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji opracowanej w ramach projektu KlastER. Dotyczy ona rozwoju energetyki rozproszonej na terenie Szwecji.

Publikacja pt. "Rozwój energetyki rozproszonej w Szwecji – praktyczna implementacja zasad zrównoważonego rozwoju w oparciu o lokalne zasoby i klastry energetyczne" znajduje się w zakładce Raporty i publikacje. Poniżej prezentujemy streszczenie tekstu: 

Raport przedstawia drogę do niezależności energetycznej, jaką przebywa właśnie Szwecja – kraj o srogim klimacie i rygorystycznym prawie ekologicznym, wysokiej stopie życiowej i bez własnych paliw kopalnych. Opis uwzględnia zagadnienie zrównoważonego rozwoju jako szansy na drastyczne zmniejszenie eksploatacji zasobów naturalnych Ziemi przy utrzymaniu dotychczasowego standardu życia społeczeństwa. W transformacji energetycznej Szwecji ogromną rolę odgrywa energia uzyskiwana z różnego rodzaju paliw lokalnych i niekopalnych (często traktowanych jako odpady). Dokument podkreśla, jak ważna jest współpraca polityczna ponad podziałami, podporządkowana spójnej strategii energetycznej kraju w perspektywie długofalowej.

POBIERZ RAPORT

Autorem tekstu jest Józef Netorowicz, członek Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej. Publikacja liczy 10 stron.

Praca zrealizowana w ramach projektu pt. Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)

 

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł